Wat zijn blauwgroene klimaatadaptieve maatregelen?

Lichtgroene druppel beeldmerk van RegenGroen

Blauwgroene klimaatadaptieve maatregelen zijn manieren om ons aan te passen aan de veranderingen in het klimaat, met name gericht op water.

“Blauwgroen” verwijst naar het gebruik van water en groene elementen zoals planten en bomen. Het idee is om natuurlijke processen te gebruiken om regenwater op te vangen, te filteren en te gebruiken, en tegelijkertijd overstromingen te voorkomen. Indien nodig aangevuld met technische maatregelen, zoals regenwatersystemen. Deze maatregelen kunnen onder meer het aanleggen van groene daken, regenwatervoorzieningen, stedelijke beplanting en de aanleg van waterdoorlatende bestrating omvatten. Ze helpen steden en gemeenschappen veerkrachtiger te maken tegen extreme weersomstandigheden zoals overstromingen en droogtes veroorzaakt door klimaatverandering.

Welke voordelen hebben blauwgroene klimaatadaptieve maatregelen?

Klimaatadaptieve maatregelen die gericht zijn op vergroening en het gebruik van regenwater bieden diverse voordelen, waaronder:

  1. Waterbesparing: Het opvangen en gebruiken van regenwater voor irrigatie, het doorspoelen van toiletten en andere niet-drinkbare toepassingen helpt de vraag naar kostbaar drinkwater te verminderen. Dit draagt bij aan het behoud van zoetwatervoorraden en vermindert de druk op waterbronnen, vooral in periodes van droogte.
  2. Minder overstromingsrisico’s: Vergroeningsmaatregelen zoals groendaken, regentuinen en permeabele bestrating kunnen helpen bij het absorberen en vasthouden van regenwater. Dit vermindert de hoeveelheid water die in riolen terechtkomt, waardoor het risico op overstromingen tijdens hevige regenval wordt verminderd.
  3. Hittestress verlichten: Het toevoegen van groen aan stedelijke gebieden kan helpen om het hittestress te verminderen, waarbij stedelijke gebieden warmer worden dan omliggende landelijke gebieden. Bomen en vegetatie bieden schaduw en verdampen water, waardoor de omgevingstemperatuur wordt verlaagd en de leefbaarheid in steden wordt verbeterd.
  4. Verbeterde luchtkwaliteit: Vergroeningsmaatregelen dragen bij aan het verminderen van luchtvervuiling door het absorberen van verontreinigende stoffen en het produceren van zuurstof. Dit leidt tot een verbeterde luchtkwaliteit en vermindert gezondheidsproblemen zoals astma en ademhalingsproblemen.
  5. Biodiversiteit bevorderen: Door groene ruimtes te creëren en te behouden, worden habitats gecreëerd voor verschillende planten- en diersoorten. Dit draagt bij aan het behoud van biodiversiteit en ondersteunt de ecologische veerkracht van ecosystemen.
  6. Esthetische en recreatieve waarde: Vergroeningsmaatregelen kunnen stedelijke gebieden esthetisch aantrekkelijker maken en groene ruimtes creëren waar mensen kunnen ontspannen, recreëren en sociale interactie hebben. Dit draagt bij aan een verbeterde kwaliteit van leven en welzijn van de gemeenschap.

Joep Gregoire – oprichter RegenGroen