FAQ

Algemeen

Klimaatadaptieve maatregelen zijn acties of strategieën om ons aan te passen aan de veranderende klimaatomstandigheden, zoals stijgende temperaturen en extreme neerslag. Deze maatregelen zijn bedoeld om de kwetsbaarheid van onze samenlevingen, ecosystemen en economische activiteiten te verminderen.

Klimaatadaptieve maatregelen zijn belangrijk, omdat ze helpen om ons beter voor te bereiden op klimaatverandering. Zo kunnen we de negatieve gevolgen verminderen en onze gemeenschappen, ecosystemen en economieën beschermen.

RegenGroen is gespecialiseerd in het verbeteren van waterbeheer en het vergroenen van stedelijke gebieden en bedrijventerreinen. Denk hierbij aan groene daken, groene gevels, regenwatervoorzieningen, overstromingspreventie en meer.

RegenGroen ondersteunt bij het ontwerp, de installatie en het onderhoud van de oplossingen. Ons ervaren team zorgt voor een vakkundige uitvoering van projecten, waarbij we streven naar hoogwaardige resultaten.

RegenGroen kan adviseren en uitvoeren op verschillende gebieden, waaronder groene infrastructuur, watermanagement, biodiversiteit bevordering en energie-efficiëntie. We bieden oplossingen die zowel effectief zijn in het aanpakken van klimaatuitdagingen als duurzaam zijn op lange termijn.

De kosten verschillen per oplossing. Elk project is maatwerk. Op de lange termijn bespaar je kosten, bijvoorbeeld doordat groene daken energie besparen en regenwatersystemen de waterrekening verlagen. Zie het daarom als een slimme investering voor de toekomst.

Er zijn vaak subsidiemogelijkheden beschikbaar voor klimaatadaptieve projecten, afhankelijk van de locatie en het type project. RegenGroen kan helpen bij het onderzoeken van geschikte subsidies en het ondersteunen bij de aanvraagprocedure.

Regenwater

Een regenwatersysteem vangt hemelwater op voor hergebruik, vermindert overbelasting van riolen en helpt de watervoorziening duurzaam te beheren.

Regenwater kan voor verschillende doeleinden worden gebruikt, waaronder het besproeien van tuinen, het doorspoelen van toiletten, het wassen van auto’s en het schoonmaken van buitenoppervlakken.

  • Het vermindert het gebruik van leidingwater, wat vooral in droge gebieden belangrijk is om water te besparen.
  • Het helpt de druk op rioleringssystemen te verminderen tijdens zware regenval door water op te vangen voordat het in de riolering terechtkomt.
  • Het kan kosten besparen op waterrekeningen, vooral voor toepassingen zoals tuinbesproeiing waar veel water nodig is.

In een regenwatersysteem zitten goten en leidingen die regenwater opvangen van het dak van een gebouw en het opslaan in een tank of reservoir. Deze tanks zijn vaak uitgerust met filters om vuil en bladeren te verwijderen. Het systeem kan aangesloten worden op het bestaande watervoorzieningssysteem van een gebouw.

Regenwatersystemen vereisen niet veel onderhoud. Periodiek reinigen van filters en inspectie van leidingen en tanks is meestal voldoende om ervoor te zorgen dat het systeem goed blijft functioneren.

In Nederland is er geen vergunning nodig voor een regenwatersysteem. De regenwatertank wordt ondergronds geplaatst en valt buiten de omgevingsvergunning. Het pompsysteem wordt in de tank of inpandig geplaatst, en daarvoor is ook geen vergunning nodig.

Vergroening

Bij vergroenende maatregelen moet je denken aan het integreren van groene elementen in gebouwen en omgevingen, zoals groene daken, groene gevels, regenwatervoorzieningen en meer.

  • Verbetering van de luchtkwaliteit door CO2-opname en filtering van verontreinigende stoffen.
  • Bevordering van biodiversiteit en het behoud van ecosystemen.
  • Verhoging van de energie-efficiëntie van gebouwen door isolatie en vermindering van het stedelijke hitte-eilandeffect.
  • Vertraging van regenwaterafvoer en vermindering van overstromingsrisico’s.
  • Verbetering van de esthetische waarde van gebouwen en stedelijke omgevingen.

Groene daken verminderen hittestress, absorberen regenwater en dragen bij aan een duurzaam stedelijk ecosysteem.

Een groene gevel absorbeert regenwater, vermindert overstromingsrisico’s en verbetert de luchtkwaliteit in stedelijke gebieden.

Groene (werk)omgevingen bevorderen gezondheid, verminderen stress, bieden habitat voor biodiversiteit en versterken sociale cohesie.

Zonnepanelen en een groen dak zijn de ideale combinatie. Door ze te installeren op delen zonder vegetatie, worden de voordelen van beide duurzame oplossingen gemaximaliseerd: energieopwekking via zonne-energie en de vele voordelen van groene daken, zoals isolatie en waterretentie.

Groene gevels en daken vergen niet veel onderhoud, maar ze hebben wel regelmatige inspecties en basiszorg nodig om ervoor te zorgen dat ze optimaal blijven functioneren. Denk aan het verwijderen van onkruid, het inspecteren op lekkages en af en toe snoeien van planten.

Of je een vergunning nodig hebt voor het plaatsen van groene daken of groene gevels hangt af van verschillende factoren, waaronder de locatie, het type gebouw, lokale regelgeving en de omvang van het project.

Heb je andere vragen of advies nodig? Neem contact op met RegenGroen.